img img

Kyun Alvida

img img img
  • img
img img

Kyun Alvida

img img img img img

U/A  .  Comedy

After a misunderstanding, Pareekshit and Sneha have parted ways again. Several months later, Dhruv made an effort to bring them back together.

Actors: Alok Mohan, Abhishek Sharda, Sonam Saini, Sanya, Tanish Taneja, Dhruv Dogra, Pooja vashishth Bhardwaj

Directors(s): Arjun Verma

Producer(s): Pratap Jain

Language(s): Hindi